Hỗ trợ

Mọi thắc mắc cần hỗ trợ xin liên hệ với chúng tôi.


- Email: support@1raovat.vn

- Hotline: 0989248186

- Yahoo: lekiet250986

|Liên hệ |Sitemap

Hướng dẫn sử dụng

I. HƯỚNG DẪN ĐĂNG TIN

Bước 1: Nhấn vào nút "Đăng tin"

 

 hdsd_step1-2014-04-16-115022.jpg

 

Bước 2: Nhập thông tin cho tin đăng

- Nơi đăng: Chọn nơi đăng của tin

- Danh mục: chọn danh mục phù hợp với nội dung tin đăng (tin sẽ bị xóa nếu chọn sai danh mục)

- Tiêu đề tin: tối đa 85 ký tự, sử dụng tiếng việt có dấu

Nội dung tin đăng: Điền đầy đủ nội dung, hình ảnh cho tin đăng.

- Giá: Nhập giá bán giá thị trường (nếu có)

- Điện thoại hoặc Email: Nhập địa chỉ email hoặc điện thoại nếu là khách vãng lai (không phải là thành viên của 1raovat.vn)

- Thời hạn tin đăng trên site 1raovat.vn: Tin tồn tại 90 ngày kể từ ngày đăng

- Hình ảnh đại diện: hình sẽ được hiển ở trang danh sách tin tại các trang chuyên mục

hdsd_step2-2014-04-17-121202.jpg

 

Bước 3: Bấm chọn checkbox "Tôi đã đọc và chấp nhận điều khoản sử dụng của 1raovat.vn" --> bấm nút "Đăng tin" --> Hoàn tất đăng tin

hdsd_step3-2014-04-17-121322.jpg